Magasinet omgives af et kuperet, varieret landskab med store skovområder, enge, græssede og dyrkede marker, moser og søer. Området ejes og drives forbilledligt af Bikubenfonden, som gennem en række initiativer søger at fremme stedets unikke natur og landskab samt give den besøgende gode og berigende oplevelser. Se mere på www.svanningebjerge.dk

Jeg har siden 2012 arbejdet med at omdanne have og landskab omkring Magasinet og Høbbet. Stedet er under stadig udvikling efterhånden som nye drømme støder til, nye frø findes i handel eller folk flytter rundt.

skitse staudebed

Staudehaven: En have som primært ses fra stuen og gårdspladsen. Den er hævet ca. 50 cm overterræn og rammes ind af stensætning af marksten. Græsgangene imellem bedene synes ikke, så blomster og blade danner et fuldt billede med flere lag baggrunde grundet terrænets hældning opad mod øst. Der ønskes et bed med et begrænset antal arter i store mængder. Planterne skal kunne klare vind, sol og dermed i perioder tørke. Der lægges 500 løg i græs samt bed i nuancerne hvis, gul, blå, violet og pink. Efter disses afblomstring kommer stauder sommeren igennem i primært lyserøde, violette og pink farver. Roser hæver sig op ind imellem i grupper af gul og lyserød.
Urtehaven: Haven er korsformet hvilket bedst ses fra 1. sal. Havens indre kors formes af 20 cm høj bøgehæk mens dens ydre indrammes af en lav lavendelhæk. Havens 4 rum indeholder krydderurter og en række forsøg med ærter og bønner. Der skal findes en særlig sten til belægning samt et smukt udformet kar til en lille fontæne i midten.