Klelund blev drevet som nåletræsplantage indtil den i 2005 blev opkøbt af Sofie Kirk Kristiansen med ønske om at omdanne plantagen til en skov og dyrehave med stor biologisk mangfoldighed og særlige naturoplevelser. Se mere på www.klelund.dk
I 2015 fik jeg til opgave at udforme forslag til beplantninger, der kunne ændre det samlede skovbillede i Klelund Dyrehave. Forslaget omfatter forskønnende plantninger omkring publikumsfaciliteterne ved Mindestenen, samt rumskabende beplantninger i de åbne sletter i skoven
Generelt ændres de store, åbne sletter i skoven til arealer med

  • mindre rum i det store rum
  • et stort og varieret antal buske og træer, primært løv
  • forstærkede særegne karaktertræk på de fem sletter

Med følgende beplantningsforslag vil skoven opnå en større variation i levesteder for dyr og planter. Det ændrede skovbillede med mere levende og varieret natur vil give en positiv oplevelse for både dyr og menneske i mange år frem.

Klelund Pubomraade