ProfilLandskabsarkitektrådgivning v/Ida Marianne landskabsarkitekt, cand.hort. MDL

 

Design, planlægning og projektering af forskønnende anlæg

Tiltag som giver herlighedsværdi, ejendomsværdi, naturværdi

 

Jeg har viden om og erfaring med følgende grønne, skønne, naturforbedrende tiltag

 

- Haven, terrassen, anlægget omkring dit hus

- Indkørslen, gårdspladsen, læbæltet ved din lade

- Udsigten over dine marker

- Et vandhul, en eng, en mose med tilskud

- Vildtager, vildtplantning, en hochsitz, biotopplan

- Insektvold, barjordsstriber, hasselmusskjul

- Stier, opholdspladser i skov og det åbne land

- Design og anlæg af skolehave

 

Beplantninger og rydninger som skaber rum i haven, det åbne land, skoven, gårdrummet (placering, plantevalg, funktion, pris, plejeplan)

 

Kontakt:

Lille enkeltmandsejet tegnestue med et ben på Sydfyn og et i København. Ambition om at skabe større værdi i landskab, have og gårdrum; for ejer, bruger og for det ganske land.

 

Det grønne tiltag skal:

- fungere

- være til at holde

- se godt ud

- ikke være for fint

- ikke være for tænkt

- til nytte

- give mening