Haven er afgrænset af en række større marksten, som er halvt nedgravet 50 cm fra fortovet. Herover er ca. pr. 3 m sat lave, murede kvadratiske søjler, som er pudset hvide. Søjlerne refererer i udtryk til husets arkitektur og samler elegant hus og have. Søjlerne er forbundet af et værn, udformet som to parallelle, vandrette kraftige jernstænger, som forbindes af to lodrette jernstænger pr. fag.

Følgende forslag til ændringer i haven begrundes i ønsket om at bevare husets og havens fine sammenhæng, give ejeren en have der stort set ikke skal vedligeholdes, men som kan bruges til børnenes boldspil.

Nuværende stensætning bevares. Murede søjler fjernes, på nær ved indkørsel. ”Hullerne” erstattes af marksten.
Der plantes bøgehæk over stensætning
Roser samles i bed mod øst ved øvrige blomster/buske og kastanje
Der plantes yderligere følgende blomstrende buske mod syd: 2 magnolia, 5 amelanchier, 3 syrener
Der opbygges støttemur af lærk (til erstatning for stengærde af mindre marksten med lav hældning).
Havegang og trappe i diverse betonfliser erstattes med trædesten af natursten, samt trappe i natursten.
Der laves trappe (evt. i i lærk) fra indkørsel til indgang.
Der etableres terrasse i niveau langs nordfacade, evt. lærk. Den nye terrasse forbindes med eksisterende østvendte terrasse af en træ trappe.
Der sås græs, og plantes 2 japanske kirsebær.

Rahbeksvej tegning