Den 1. juli 2016 blev Det Nordsjællandske Parforcejagtlandskab optaget på Unescos Verdensarvsliste. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum var den drivende kraft i projektet og jeg var af flere omgange tilknyttet museet med udformning af det omfattende ansøgningsmateriale. Efterfølgende er en række centrale lokaliteter i området udpeget til at skulle fortælle historien om parforcejagtlandskabet. Et af dem er 8-vejskorset i Grib Skov.

Klelund Dyrehave er beliggende mellem Kolding og Esbjerg. Oprindeligt var arealerne fattigt hedelandskab, men i slutningen af 1800 tallet blev jorden, som store dele af den jyske hede, opkøbt og tilplantet med skov. Skoven er opdelt af rette skovveje, som mødes i stjerneformationer sandsynligvis inspireret af de kongelige jagtskove, der blev anlagt over hele Europa i 1600-1800tallet til brug for parforcejagten.