Rahbeksvej er en villavej i Odense M. Grunden er en hjørnegrund med haven orienteret mod nord og øst. Huset er muret og pudset i hvidt, med stuetage samt høj kælder. Taget har lav hældning og er sort. Huset er sammensat af flere bygninger, hvorved der opstår indhak og nicher omkring huset. Huset fremstår gedigent, enkelt og harmonisk.

Gårdrummet i Koldinggade er et typisk gårdrum i København: Det er knap 400 m2, asfalteret, omgivet af 5-6 etages bygninger på 3 sider og med et lavere skur mod nord. Gårdrummet er mørkt og fyldt med funktioner som cykler, affaldsbeholdere, en trailer og mange døre/porte og trapper. Der ønskes muligheder for ophold og leg, et grønnere rum at være i og kigge ned på.

Grøndalspark Skolehave er én ud af de i alt 7 skolehaver i foreningen Københavns Skolehaver. I 100 år har Grøndalspark Skolehave forsynet københavnske skolebørn med friske grøntsager og frugt, hvilket især i gamle dage har været et vigtigt supplement til husholdningen. Her lærer børnene under vejledning af instruktører at dyrke køkkenhave fra jorden forberedes i slutningen af april, til såning, lugning og høst og efterbedring af jorden i oktober.