Gården er indrettet med plads til geder, køer og høns og stor køkken- og frugthave. På marken laver vi hø til dyrene og i skoven laver vi brænde til vinter.